gjutning_tidvis_golvur_i_betong-2Det har blivit dags att gjuta Tidvis golvur igen. Vi förbereder och kontrollerar så att samtliga ingredienser finns hemma. Vi använder fem olika typer av ballast bestående av både natursand och kross. Ett naturgrus är runt till formen vilket ger en bra flytbarhet. Krossprodukter som är krossat berg, är med viss variation spetsigare, och därmed också svårare att få fart på.

gjutning_tidvis_golvur_i_betong-1I den enkla av världar bygger man ett betongrecept så här: Olika sandsorter kombineras för att få bra kompaktering. Bra kompaktering = lite luft mellan sandkornen. Cement och i vissa fall kalk tillsätts för att lyfta isär ballasten. Vatten och blöta ingredienser tillsätts i rätt proportioner tills blandningen uppför sig på rätt sätt. Nej, det lyckas aldrig första gången. Man börjar alltid med spann och handvisp innan man skalar upp blandningen. Det är inte ovanligt med tjugo hinkblandningar för att trimma in ett nytt recept.

gjutning_tidvis_golvur_i_betong-3När väl receptet fungerar i hink så görs fullskaligt test i vår tvångsblandare. Eftersom momentet blir större i en stor blandare så behöver receptet justeras en sista gång. Cementen är den reaktiva delen i en betongblandning och fungerar som ett lim mellan sandkornen. Det är vattnet som får cementkornen att reagera och fästa sig vid sandkornen.

gjutning_tidvis_golvur_i_betong-1-2Så här ser råämnet till Tidvis ut. När klockorna har bränt i 28 dagar så är de redo för resterande moment. Den här bilden är tagen från en av de första kullarna av Tidvis.