tidvis_dialog-1Utställningen Dialog har sedan en tid flyttat från Eksjö Museum, där den startade, till Designarenan i Lammhult och finns fortfarande att se där. Tjugotvå personer valde ut två objekt från förr och nu som har samband med varandra och dessutom anknytning till Småland. Johan Sjöberg valde vårt golvur Tidvis och ett träur från sin privata samling. För dig som undrar över Tidvis knytning till Småland så är klockstapeln gjuten av sand från Vätterns stränder. Foto: Johan Lindqvist

tidvis_dialog-2